خوش آمدید

جستجو

تبلیغات

تریتیکاله ...

  تریتیکاله

   
  تریتیکاله اولین دانه غلات ساخته دست بشر است که در سال ۱۸۷۵ از تلاقی بین گندم و چاودار حاصل شد و از آن زمان به بعد تکامل این محصول مورد علاقه برخی دانشمندان علوم گیاهی گردید .
  طبق نظر اولین دانشمندان ، تریتیکاله بایستی ترکیبی از بهترین خصوصیات هر دو والد نظیر کیفیت گندم جهت تهیه فرآورده های غذایی و استقامت چاودار برای سازگاری در خاک های سخت ، تحمل خشکی ، مقاومت در سرما ، مقاومت به بیماری ها و احتیاجات غذایی کم را دارا باشد . ارقام جدید تریتیکاله در دست تحقیقات ، دارای خصوصیات بهترین ارقام گندم نان هستند در حالی که در انواع خاک ها نیز نسبت به بهترین ارقام گندم عملکرد بیشتری نیز دارند .
  طبق آمار به دست آمده از FAO در سال ۲۰۰۳ تقریباً ۳ میلیون هکتار تریتیکاله در سراسر جهان کشت شده و اطلاعات کنونی در مرکز تحقیقات بین المللی گندم و ذرت ( CIMMYT ) نشان می دهد تا اواسط دهه ۱۹۷۰ بیش از ۲۰۰ رقم در بیش از ۳۰ کشور جهان معرفی شده است . با این وجود در سال ۲۰۰۲ تقریباً ۸۸ درصد تریتیکاله در اروپا ( آلمان ، لهستان ، فرانسه ) ، ۹ درصد در آسیا ( چین ) و ۳ درصد در اقیانوسیه ( استرالیا ) تولید شده است .
   
    زراعت تریتیکاله :
  ۱-  تریتیکاله می تواند محصول فوق العاده ای در تناوب با گندم و جو باشد . این محصول به دلیل مقاومت خوبی که در برابر شیوع برخی بیماری ها دارد می تواند در تناوب با غلات در جهت شکستن چرخه بیماری های غلات بسیار خوب عمل کند که نتیجه در بهبود عملکرد دارد .
  ۲-     مصارف غذایی تریتیکاله شامل نان ، ماکارونی و فرآورده های مالت هستند .
  ۳-  ارقام زمستانه تریتیکاله به جهت دارا بودن ماده خشک علوفه بیشتر نسبت به ارقام بهاره در حال توسعه است که این ارقام ، مقدار پایداری از ماده خشک برای چرانیدن ، درو ، دو منظوره ( ابتدا چرانیدن یا دروو سپس تولید دانه ) ، سیلو و تولید علوفه در دسترس دارند .
  ۴-  در کشور های در حال رشد ، به دلیل مصارف متنوع و ظهور خوب آن در شرایط تنش ، نقش خوبی را در اراضی نامناسب ایفا می کند و تحت شرایط خشک ، در مقایسه با جو ، چاودار و گندم به خوبی خود را بروز می دهد .
  ۵-  برتری عملکرد قابل رقابتی را با سایر محصولات در اراضی دارای تنش های محیطی غیر زنده ای نظیر پستی ، بارش های فرسایش زا ، اسیدیته خاک ، فقدان فسفر ، سمیت یا کمبود عناصر و خاک های کم عمق دارند .
  ۶-  تریتیکاله تحمل بالایی نسبت به سطوح PH پایین دارد .
  ۷-  ارقام تریتیکاله در موقعیت هایی که آفات ، بیماری ها و علف های هرز از موانع تنش زا به شمار می روند ظهور خوبی دارند .
  ۸-  تریتیکاله تحت شرایط تنش غیر زنده اقلیم ( خشکی ، دمای خیلی زیاد و غیره ) و شرایط خاک ( سطوح اسیدیته خیلی زیاد ، شوری ، کمبود یا سمیت عناصر و غیره ) و سایر عوامل محدود کننده تولید در مقایسه با سایر غلات برتری پایداری دانه را نشان داده است .
  ۹-  در محیط های پر تنش و فقیر از نظر نهاده ها ، تریتیکاله می تواند برای چرانیدن ، تولید دانه و کاه ، نظیر کشت سنتی گندم و جو استفاده شود .
  ۱۰-  در مجموع در مناطق پرنهاده نظیر زمین های آبی و پرباران ، تریتیکاله می تواند به عنوان محصول علوفه ای یا دو منظوره استفاده شود .
  ۱۱-  به هر حال همانند سایر محصولات هنوز تلاش های تحقیقات برای سازگاری ژرم پلاسم و تعیین بهترین عملیات مدیریتی برای این مناطق سخت مورد نیاز است .
  ۱۲- امکان کشت ارقام بهاره آن وجود دارد ولی ارقام تیپ پاییزه به دلیل طول مدت رشد پتانسیل عملکرد بالاتری دارند .
  ۱۳- تریتیکاله علوفه ای می تواند به صورت تک محصولی ، کشت مخلوط بهاره - پاییزه ، کشت مخلوط با لگوم ، کشت مخلوط با سایر غلات و کشت مخلوط با چاودار تولید شود . مزیت کشت مخلوط توسعه فصل چرای دام و به خصوص در مخلوط با لگوم اصلاح ارزش غذایی علوفه است .
  اهمیت تریتیکاله
   انسان :
  در غذای انسان دانه و آرد تریتیکاله منبع بسیار خوبی از ویتامین ها و مواد معدنی است . در مجموع محتوای پروتئین تریتیکاله مشابه گندم است در حالیکه مقادیر لیزین آن می تواند افزایش داشته باشد . امروزه تریتیکاله می تواند جایگزین بسیار خوب آرد نرم گندم جهت پخت کلوچه و بیسکویت باشد .
    دام :
  به عنوان غذای دام ، دانه تریتیکاله مزایایی آشکار دارد . ترکیبات آمینواسیدی آن می تواند احتیاجات غذایی دام های تک معده ای و طیور را به خوبی تامین نماید . مطالعات نشان داده است که تریتیکاله می تواند جایگزین مناسبی برای ذرت در تغذیه طیور باشد .
  کشت مخلوط تریتیکاله بهاره و پاییزه در اقلیم معتدل موجب طولانی شدن فصل چرای دام و تولید علوفه خواهد شد . کشت مخلوط تریتیکاله با سایر غلات موجب تولید علوفه سیلویی با کیفیت بالا ، طولانی شدن دوره برداشت ، کنترل بیماری ها و کاهش ورس خواهد شد . کشت مخلوط یکساله تریتیکاله با چاودار علاوه بر طولانی شدن فصل چرای دام ، موجب تحمل له شدگی و بهبود لایه بندی علوفه برداشت شده در مقایسه با سایر غلات می شود . علوفه تریتیکاله در مخلوط با چاودار ماندگاری بیشتری دارد . کشت بینابینی لگوم با تریتیکاله روشی موثر برای اصلاح کیفیت و ارزش غذایی محصول برای تولید سیلو می باشد که بهترین زمان برداشت در مرحله گلدهی لگوم و نوک زدن خوشه های تریتیکاله است . کشت مخلوط تریتیکاله با نخود زراعی و ماشک بهترین علوفه خشک را تولید می کند .
  در برخی کشورها کاه غلات منبع غذایی اصلی برای دام بوده و سال ها توانسته است ارزش غذایی بیشتری نسبت به دانه داشته باشد . در شرایط خشک و نیمه خشک تریتیکاله عملکرد کاه بیشتری نسبت به گندم و جو دارد .
    مقاومت به آفات و بیماری ها :
  تریتیکاله نسبت به گندم مقاومت خوبی را نسبت به بیماری ها و آفاتی از قبیل زنگ ها ، لکه برگی ، سیاهک پنهان ، سیاهک آشکار ، سفیدک پودری ، نماتد سیست غلات و مگس هسین دارد . تریتیکاله همچنین مقاومت خوبی به بیماری های ویروسی نظیر کوتولگی زرد جو ، موزائیک رگه ای گندم ، موزائیک نواری جو و موزائیک بروم دارد .
  عکس العمل مقاومتی تریتیکاله نسبت به برخی آفات و بیماری ها نظیر شته روسی و پاخوره غلات حد واسط بین گندم و چاودار می باشد .
    زراعت تریتیکاله
  تریتیکاله در جاهایی که تحت آبیاری و تغذیه خوب قرار می گیرند عملکرد خوبی نشان می دهد . اگر چه تریتیکاله مشابه گندم و جو در دامنه وسیعی از شرایط محیطی پاسخ می دهد ولی امتیاز عمومی آن تحت شرایط تنش است .
  در مناطقی که تنش های غیر زنده نظیر خشکی ، PH خیلی زیاد ، شوری ، کمبود و کمیت عناصر کمیاب غالبیت دارند ، تریتیکاله در مقیسه با سایر غلات زراعی رقابت بسیار خوبی دارد . در مناطق پرنهاده تریتیکاله می تواند به منظور تولید علوفه و یا به صورت دو منظوره کشت شود .
  تریتیکاله مشابه سایر غلات زراعی ، بایستی در بستر بذر نرم و در نزدیک رطوبت کشت شود . تریتیکاله دارای بذر بزرگ و جنینی ، قوی است ، تریتیکاله ناشی از توسعه زودهنگام سیستم توده ریشه نسبت به اندام های هوایی ، گیاه گونه ای خیلی نیرومند و رقابت آمیزی در طول فصل رشد در مناطق سازگار تولید خود می باشد .
  اغلب تکنیک های زراعی مورد استفاده در گندم نظیر کوددهی ، آماده سازی بستر بذر ، عمق کاشت و روشهای کاشت مورد استفاده در گندم برای تریتیکاله نیز قابل استفاده است .
  استفاده از خاک کمتر به هم خورده ( کم خاک ورزی ) برای ارقام پاییزه و بهاره تریتیکاله سودمند است و موجب برجاماندن بقایای کاه محصول زراعی ، کاهش فرسایش ، افزایش فعالیت میکروبی خاک ، بهبود خاک زراعی ، حفظ حاصلخیزی خاک و کاهش مصرف سوخت های گران قیمت جهت سوزاندن بقایا می شود .


   

   


  این مطلب تا کنون 15 بار بازدید شده است.
  منبع
  برچسب ها : تریتیکاله ,گندم ,تولید ,غلات ,علوفه ,مخلوط ,سایر غلات ,تولید علوفه ,خیلی زیاد ,تریتیکاله مشابه ,ارزش غذایی ,
  تریتیکاله ...

تبلیغات


  محل نمایش تبلیغات شما

پربازدیدترین مطالب

آمار

تبلیغات

محل نمایش تبلیغات شما

تبلیغات

محل نمایش تبلیغات شما

آخرین کلمات جستجو شده

تگ های برتر